Oferta

Dla osób doświadczającym nagłych, ostrych kryzysów psychicznych lub przewlekłych zaburzeń nastroju, obniżenia poziomu energii i aktywności życiowej, problemów ze snem, zaburzeń odżywiania, dolegliwości somatycznych o nieznanej etiologii, napadów lęku, fobii, przewlekłego stresu, uzależnień oraz innych objawów, wymagających diagnozy i leczenia psychiatrycznego, w tym farmakoterapii.

Lekarz psychiatra, Joanna Szewczyk konsultuje dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Dostosowana jest do aktualnych, indywidualnych potrzeb pacjenta, jego osobistych celów i otwartości na wprowadzanie zmian w życiu. Psychoterapia jest bowiem metodą leczenia, mającą na celu doprowadzenie do zmian, pozwalających klientowi na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia jego cierpienia.

Fundacja Anima Et Animus oferuje psychoterapię w różnych nurtach, m.in.  psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, psychodramy

Na pierwszych 3 spotkaniach, mających charakter zapoznawczy, klient i psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o dalszej współpracy i wyznaczają jej kierunek.

Psychoterapia pomaga osobom, zmagającym się z wieloma rodzajami trudności, natury psychologicznej, takich jak: poczucie osamotnienia i trudności w relacjach społecznych, zaburzenia psychotyczne, lęki i fobie, uzależnienia, problemy w radzeniu sobie ze stresem, choroby psychosomatyczne, depresja, niska samoocena,  konflikty interpersonalne, problemy w regulowaniu własnych emocji, różnego rodzaju problemy zawodowe i rodzinne.

Efektem podjęcia i przejścia psychoterapii indywidualnej są: lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, rozumienie swojego postępowania, odkrycie nieuświadomionych dotychczas mechanizmów działania i postrzegania siebie, świata i budowania dobrych relacji z innymi.

Dzięki psychoterapii możesz stać się szczęśliwszym człowiekiem, który jest pogodzony ze zmiennością w życiu, a jednocześnie potrafi cieszyć się jego pięknem i dzięki własnej wewnętrznej sile lepiej znosi wszelkie trudności. Terapia indywidualna, dzięki lepszemu poznaniu siebie pomogła wielu osobom budować szczere i satysfakcjonujące relacje z drugim człowiekiem i lepiej funkcjonować w różnych rolach społecznych.

Okres trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Zwykle jest to 1 sesja tygodniowo, trwająca 50 minut, zawsze w ten sam dzień tygodnia, o stałej godzinie.

Jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej, ale może być też jej uzupełnieniem lub  kolejnym etapem w pracy nad własnym rozwojem i zmianą niekorzystnych wzorców funkcjonowania. Jest w szczególności wskazana dla osób mających trudności w budowaniu relacji społecznych i utrzymywaniu bliskich związków emocjonalnych. Pomoże ona osobom doświadczającym w sytuacjach społecznych braku zaufania, lęku, poczucia bycia wykorzystywanym lub odrzucanym.

Grupa psychoterapeutyczna pomaga także w innych rodzajach trudności intrapersonalnych oraz w relacjach, w życiu osobistym i zawodowym.  Uczestnik sesji grupowych ma możliwość przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w relacji z innymi ludźmi w bezpiecznej atmosferze, wolnej od ocen i krzywdzących działań. Grupa staje się dla człowieka lustrem i umożliwia doświadczenie bycia jej częścią. Bycie uczestnikiem procesów zachodzących w grupie stwarza możliwość zarówno otrzymywania jak i dawania czegoś od siebie, co ma dużą wartość terapeutyczną i rozwojową.

Przed rozpoczęciem terapii grupowej zalecane są kwalifikujące konsultacje indywidualne z psychologiem.

Okolicznościami, które sprawiają iż rodziny potrzebują wsparcia i pomocy w formie terapii rodzinnej , są kryzysy związane z niezrozumieniem, powtarzającymi się kłótniami, zmianą w życiu rodziny – narodziny dziecka, usamodzielnianie się dorastających dzieci, a także gdy rodzice podejrzewają , że z ich dzieckiem dziej się coś niepokojącego np. izoluje się od bliskich i kolegów, ma coraz gorsze oceny w szkole, wagaruje lub zachowuje się inaczej niż zwykle np. jest bardziej skryte, małomówne albo też ma nagłe wybuchy złości.

Aby efekty terapii były najlepsze powinna w niej uczestniczyć cała rodzina. Spotkania polegają na spokojnej rozmowie, w atmosferze dyskrecji i poszanowania. Psychoterapeuta zachęca każdego z członków rodziny do mówienia o swoich potrzebach i uczuciach. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na dany problem, a także otrzymuje  przestrzeń na budowanie współpracy i porozumienia.
Sesje odbywają się co 2 tygodnie, przez 1,5 godz. Czas trwania terapii zależy od diagnozy problemu.

Psychoterapia par skierowana jest do osób przeżywających kryzys w związku. Zalecana jest parom, które chcą m.in.: polepszyć relacje między sobą, szukają pomocy w rozwiązaniu problemów takich jak zdrada, chorobliwa zazdrość, podział obowiązków, trudne relacje z teściami, a także poczucie oddalenia od partnera czy osamotnienie w związku. Celem terapii jest znalezienie najlepszego rozwiązania trudności, indywidualnie dla każdej zgłaszającej się pary. Podczas sesji partnerzy rozmawiają  ze sobą o przeżywanych trudnościach, z towarzyszeniem terapeuty, w atmosferze spokoju, akceptacji emocji i dyskrecji. Terapia pozwala lepiej zrozumieć partnera, wyjaśnić swoje postępowanie, reakcje, emocje, znaleźć kompromisy, które są podstawą trwałego związku.

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie przez 1,5 godz. Czas trwania terapii jest określany indywidualnie ze zgłaszającą się parą.

Jest to forma wsparcia udzielana osobom znajdującym się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej. Stanowi ważną pomoc podczas radzenia sobie z poważnym kryzysem, dezorganizującym dotyczczasowe funkcjonowanie danej osoby. Sytuacje mogące wywoływać ostry kryzys, to np: śmierć bliskiej osoby, cieżka chorobą własna lub członka rodziny, utrata pracy, niepełnosprawność, rozstanie z partnerem, rozwód, przeżycie katastrofy naturalnej lub kataklizmu oraz inne okoliczności, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie.

Podczas sesji interwencji kryzysowej psycholog zapewnia klientowi wsparcie emocjonalne, pomaga poradzić sobie z trudnymi przeżyciami, dając poczucie bezpieczeństwa i zmniejszając lęk. Interwencja kryzysowa jest skoncentrowana w całości na bieżącym problemie i ma na celu wspólne wypracowanie planu działania oraz oferuje pomoc w jego realizacji, co ma umożliwić osobie dotkniętej kryzysem wzmocnienie własnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami, uzyskanie większego dystansu do obecnego problemu, zaakceptowanie straty i odzyskanie wewnętrznej równowagi psychicznej i emocjonalnej.

Diagnoza indywidualna w zakresie zdolności, różnic indywidualnych oraz preferencji i zainteresowań zawodowych. Oferujemy kompleksowe metody (testy, rozmowa, poradnictwo) stosowane w doradztwie zawodowym i psychologii.

Konsultacje prowadzi psycholog Jakub Górecki.

Zapraszamy na regularne spotkania w kameralnych grupach osoby chcące poprawić swoją odporność na stres. Sesje trwają 2 godziny. Podczas zajęć uczestnicy poznają i ćwiczą różnorodne, sprawdzone techniki redukcji stresu i radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami.

Pod okiem doświadczonego psychologa i w miłej atmosferze można oderwać się od codziennego biegu życia, aby ofiarować sobie uwagę i czas na służące zdrowiu praktyki:

  • trening autogenny Schultza
  • relaksację progresyjną Jacobsona
  • taniec i ruch autentyczny
  • elementy uważnej jogi
  • muzyczną relaksację
  • wizualizacje, afirmacje i mentalizacje
  • elementy praktyki uważności (Mindfulness) w codziennym życiu

Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach uczestnicy zwiększają swoje umiejętności rozładowywania napięć w ciele, rozpoznawania symptomów stresu, zwiększają swoją odporność na przeciążenie, są bardziej świadomi tego, co jest dla nich korzystne, a co szkodzi ich zdrowiu.

Prowadzenie – psycholog Emilia Kręciejewska. Zapisy i kontakt pod numerem tel: 693 050 921

W szczególnych przypadkach oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej lub psychologicznej w domu pacjenta. Dojeżdżamy na terenie Warszawy i okolic. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką usługą, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 736 677 222 lub mailowo : biuro@animaetanimus.pl

Opis:

Opis:

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

PSYCHOLOGA LUB PSYCHIATRY?

Zadzwoń do nas tel. 736 677 222 lub wypełnij formularz kontaktowy.